PRADŽIA Aptarnavimo privalumai
There are no translations available.

Daugeliui kyla klausimas: kodėl jie savo kompiuterių ūkio aptarnavimą turėtų patikėti kokiai nors specializuotai įmonei?
Ką gi, teisėtas klausimas. Todėl pabandysiu išvardinti pagrindinius tokio sprendimo privalumus.

 1. Platus problemų spektras. Specializuotos kompiuterių priežiūros įmonės darbuotojai be bendro pasiruošimo, specializuojasi dar ir įvairiose specifinėse srityse. Tokia komanda gali išspręsti praktiškai bet kokią problemą. Retais išskirtiniais atvejais, kai problema iš tiesų sudėtinga ar išeina už darbuotojų kompetencijos ribų, yra kreipiamasi į partnerius - specializuotas IT įmones, dirbančias siauroje technologinėje srityje. 

2. Garantuotas rezultatas. Netgi tos įmonės, kurios naudojasi nuosavo specialisto paslaugomis, negali būti dėl šito garantuotos, nes pastaruoju metu, taip išsiplėtojus IT technologijoms, vienas žmogus tiesiog nepajėgus aprėpti visko. Be to, kaip taisyklė jam trūksta ne tik kompetencijos, bet ir laiko, ryšių bei resursų. Bet visa tai turi išorinio aptarnavimo įmonės ir, kaip parodė praktika, jos iš karto išsprendžia ne mažiau 90% visų problemų. Retais atvejais, ypač kai susiduriama su itin apleistais ir daugelio praeinančių „specialistų“ nuniokotais IT ūkiais, yra pasitelkiama milžiniška žinių bazė ir partnerių paslaugos. Bent mūsų įmonė niekada nenumoja ranka į jokią problemą - atseit taip ir turi būti. Kiekvienu atveju yra ieškomas, randamas ir pateikiamas optimalus rezultatas.

2. Aukšta aptarnavimo kokybė. Kaip taisyklė, gerai savo sritį išmanantis specialistas visada atliks darbą geriau ir patikimiau, nei maždaug vienodai daug sričių išmanantis darbuotojas. Todėl išorinį aptarnavimą užsisakančios įmonės paprastai naudojasi patikimiau, stabiliau ir maksimaliu pajėgumu dirbančia technika.

3. Aukštas IT ūkio efektyvumas. Individualus specialistas, siekdamas bent iš bėdos kaip nors aprėpti visą problemų spektrą, aukoja didelę dalį techniko efektyvumo. Iš šalies atrodo - lyg ir normalu. Viskas daugiau mažiau dirba. Bet tuo gali būti patenkintas tik tada, kai iš tikrųjų nežinai, kaip turėtų dirbti tavo įmonės IT technika. Daugelyje įmonių, išorės priežiūros specialistams jau vien tik pradėjus teikti paslaugas, IT technikos efektyvumas ir greitoveika buvo padidinti ne tai kad keliais ar keliomis dešimtimis procentų (kas neretai irgi yra neblogai), bet keletą kartų. Ką ten keletą - kartais net keliasdešimt kartų. Sunku patikėti, bet savo praktikoje mes buvome susidūrę su tokiais apleistais IT technikos ūkiais, kad, atvirai pasakius, toms įmonėms geriau būtų buvę aplamai dirbti be kompiuterių.

4. Visas dėmesys pagrindinei veiklai. Įmonė, kuri savo rūpesčius dėl IT ūkio, perduoda kitiems, gali apsiriboti minimaliu dėmesiu šiai sričiai, ir visas savo pastangas nukreipti į pagrindinę veiklą. Kai vietoj to, kad rūpintumeisi pagrindiniais dalykais, tu nerimauji dėl to, kaip šiandien veiks kompiuteriai, ar nestrigs tinklai, ar gerai veiks internetas, ne tik kad negali normaliai užsiiminėti tuo ką moki, ir ką darai. Dėl šių dalykų ir natūraliai sutrinka pagrindinė įmonės veikla, nes nestabilus, nepatikimas IT ūkis kenkia visam mechanizmui.

5. Resursų  išlaisvinimas. Pasirinkus išorės priežiūrą yra išlaisvinami tiek žmogiški, tiek techniniai resursai. IT ūkiui dirbant stabiliai ir efektyviai, darbuotojai padaro ženkliai daugiau darbo. Taip pat atkrenta nuolatinis poreikis knistis su besispyriojančia technika ir keliais, kaip aplink Šiluvos bažnyčią, eiti aplink kompiuterius ir tinklo jungtis. Be to ir pati technikos masė dažniausiai būna iš pagrindų optimizuojama. Prastai prižiūrimuose IT ūkiuose, stengiantis spręsti iškilusias problemas, paprastai einama primityviausiu - ekstensyvinimo -  keliu - tiesiog įsigyjama dar technikos. Taip, neginčysiu, paprastai tai išsprendžia konkrečią problemą. Tačiau pačiam IT ūkyje atsiranda visa eilė nebūtinų techninių taškų, destabilizuojančių ir trikdančių visos sistemos darbą (kuri ir šiaip jau nelabai pasižymi stabilumu ir greičiu). Optimizuojant ūkį, tokie taškai išnaikinami, išlaisvinama dalis techninių resursų, kurie gali būti panaudoti kitur ar tiesiog parduoti.

6. Duomenų saugumas. Dauguma išorinio aptarnavimo įmonių be rutininės veiklos, dar rūpinasi savo klientų duomenų saugumu. Tam diegiamos ypatingos priemonės, apsaugančios nuo duomenų praradimo. Bet net ir tuo atveju, jei dėl „force majore“ poveikio duomenys yra pažeidžiami, prarandami ar net sunaikinami, tokios įmonės ir jų partneriai turi platų arsenalą priemonių juos atstatyti.

7. Lengvatinis ir savalaikis techninės bazės atnaujinimas. Įmonės, kurios nebendrauja su išorinio aptarnavimo paslaugų tiekėjais, dažniausiai pernelyg brangiai moka už savo IT ūkio atnaujinimą. Be to, labai dažnai daro tai arba per anksti, kai tokio poreikio dar nėra, arba per vėlai, kai tinkamas momentas jau praleistas ir dėl per vėlai atnaujintos techninės ar programinės įrangos įmonė jau patyrė nuostolių ar net IT ūkio avarijų. Išorinės priežiūros įmonės kliento technikos modernizaciją ir atnaujinimą atlieka tinkamu laiku, įrangos keitimo grafiką visada pagrindžia ir derina su klientu. Aptarnaujamų bendrovių technika kaip taisyklė optimaliai atitinka sprendžiamų uždavinių lygį ir technikos galimybes. Be to, turėdamos ilgalaikius ryšius su IT įrangos tiekėjais, priežiūros įmonės savo klientams gali pritaikyti svarias nuolaidas, kurių niekaip negausi, pirkdamas visa tai įprastiniu keliu. Net jei ir gaudysi visas „akcijas“ ir „išpardavimus“.

Jei Jūs susidomėjote mūsų įmonės paslaugomis, užpildykite anketą ir išsiųskite ją mums elektroniniu paštu.

 

 

 

Kas prisijungęs

We have 5 guests online